Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 141892739
poilsiautojų gyvybės saugumo užtikrinimas prie vandens ir prevencinių priemonių užtikrinimas, paplūdimių, kopagūbrio, pėsčiųjų takų, dviračių takų, privažiavimo kelių mechanizuoto ir rankinio valymo, inventoriaus, nuorodų, stendų, riboženklių, informacinių rodyklių gamybos, priežiūros ir remonto bei paplūdimių geriamojo vandens fontanėlių eksploatacijos bei remonto užtikrinimas, vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdymo, tvarkymo, priežiūros ir eksploatavimo organizavimas.

Kontaktinė informacija

Garažų g. 6, Klaipėda
LT-92101
Klaipėda
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jūratė Cikienė
+370 46402728
+370 64520197

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos