Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191823126
Informacinės technologijos

Kontaktinė informacija

ŠILO G. 5A, LT-10322 VILNIUS
10322
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Antanas Stabulionis
+370 70682233
+370 62088582
+370 52735555

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos