Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 288779560
APVA administruoja aplinkosaugos projektus finansuojamus iš ES fondų, prižiūri kaip įgyvendinami jai priskirti projektai, vykdo centralizuotai viešuosius pirkimus ir pan.

Kontaktinė informacija

Labdarių g. 3
01120
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Irena Runovič
+370 61696787
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos


Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Vilniaus apygardos teismas
Gatvės pavadinimas
Gedimino pr. 40
Pašto kodas, Miestas
, Vilnius
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 70668369
El. paštas
vilniaus.apygardos@teismas.lt
Internetinis adresas (URL)
https://vat.teismas.lt/
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: