Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
Skyrius: Alytus
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 250135860
Atliekų surinkimas, atliekų tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas, regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba, konsultacinė verslo ir valdymo veikla.

Kontaktinė informacija

Vilniaus g. 31
LT-62112
Alytus
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Eremita Salickienė
+370 31572842
+370 31550150
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos