Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190781293
Institutas vykdo rizikos vertinimą maisto ir veterinarijos srityse.

Kontaktinė informacija

J. Kairiūkščio g. 10, 08409 Vilnius
08409
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jurgita Pirantaitė
+370 52780470
+370 52780471

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos