Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Skyrius: Vilnius
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 210086220
Įgyvendinti valstybės politiką žemės ūkio informacinės sistemos srityje

Kontaktinė informacija

V. Kudirkos g. 18-1, Vilniaus m.
LT-03105
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rūta Virbickaitė
+370 52660601
+370 52660609

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos