Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Studijų kokybės vertinimo centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111959192
Aptarnavimo veikla bendram valdymui palaikyti

Kontaktinė informacija

A. Goštauto g. 12
01108
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Julija Kovalenko
+370 52113691
+370 52132553

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos