Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188604574
Vyriausybės kanceliarijos uždavinys yra padėti vykdyti Ministro Pirmininko ir Vyriausybės funkcijas. Įgyvendindama jai pavestą uždavinį, Vyriausybės kanceliarija organizuoja ir padeda Vyriausybei koordinuoti Vyriausybės programos įgyvendinimą, dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas, užtikrina Vyriausybės programos įgyvendinimo stebėseną, organizuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių rengimą ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 11
LT-01103
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Irena Runovič
+370 52098716
+370 52663895

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos