Public company profile

Company information

Name and description

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Department:
Organisation no (or VAT): 188604574
Vyriausybės kanceliarijos uždavinys yra padėti vykdyti Ministro Pirmininko ir Vyriausybės funkcijas. Įgyvendindama jai pavestą uždavinį, Vyriausybės kanceliarija organizuoja ir padeda Vyriausybei koordinuoti Vyriausybės programos įgyvendinimą, dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas, užtikrina Vyriausybės programos įgyvendinimo stebėseną, organizuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių rengimą ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas

Contact information

Gedimino pr. 11
LT-01103
Vilnius
Lithuania

Contact person

Irena Runovič
+370 70663716
+370 70663702

Public documents

No documents uploaded

External links