Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 165803535
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Kontaktinė informacija

P.Kriaučiūno g.2
68298
Marijampolė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Laima Rutkauskienė
+370 34394022
+370 68528266
+370 34394021

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos