Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188729923
Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

Kontaktinė informacija

Šventaragio g. 2
01510
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Evaldas Stadalius
+370 52717230
Turto valdymo ir ūkio departamentas prie  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
  • Gynyba ir saugumas
  • Gynyba ir saugumas – Mažos vertės pirkimo skelbimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • [Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.]