Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Skyrius: Alytaus rajonas
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188718528
Alytaus rajono savivaldybė vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Kontaktinė informacija

Pulko g. 21, Alytus
62135
Alytus
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Liveta Daugininkė
+370 67079601
+370 60739588

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos


Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Regionų administracinio teismo Kauno rūmai
Gatvės pavadinimas
A. Mickevičiaus g. 8A
Pašto kodas, Miestas
44312, Kaunas
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 37201467
Faksas
+370 37753030
El. paštas
kauno.administracinis@teismas.lt
Internetinis adresas (URL)
https://administracinis.teismas.lt/
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: