Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Skyrius: Alytaus rajonas
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188718528
Alytaus rajono savivaldybė vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Kontaktinė informacija

Pulko g. 21, Alytus
62135
Alytus
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Giedrė Ilgūnaitė
+370 31555539
+370 31574716

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos