Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 135042056
Bendro profilio stacionarinė gydymo įstaiga

Kontaktinė informacija

Hipodromo g. 13
45130
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Živilė Stankevičienė
+370 37342391
+370 37342391
Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos