Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos nacionalinė filharmonija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300011619
Koncertinė veikla (iškiliausio Lietuvos muzikos meno pristatymas šalyje ir užsienyje);

Kontaktinė informacija

Aušros Vartų g. 5, Vilniaus m., LT-01304 Vilniaus
LT-01304
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Aurelija Baliasinovienė
+370 52665251
+370 52665266

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos