Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 120864074
Oro uostų veikla

Kontaktinė informacija

Rodūnios kelias 10A
LT-02189
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Indrė Kunigėlytė
+370 52739351
+8 67224240

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Komunalinės paslaugos