Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188603091
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Ji atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas švietimo, mokslo ir studijų bei sporto sričių valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina valstybės politiką šiose srityse

Kontaktinė informacija

A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius
01516
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Gintaras Vaskela
+370 52191240
+370 61809919

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Švietimas

Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Vilniaus apygardos teismas
Gatvės pavadinimas
Gedimino pr. 40/1
Pašto kodas, Miestas
01501 , Vilnius
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 2625645
Faksas
+370 2625645
El. paštas
vilniaus.apygardos@teismas.lt
Internetinis adresas (URL)
http://www.vat.lt
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: