Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Šiaulių valstybinė kolegija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111968241
Pagrindinė Kolegijos veiklos sritis – švietimas. Kolegijos pagrindinė veiklos rūšis (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) – aukštasis neuniversitetinis mokslas.

Kontaktinė informacija

Aušros alėja 40
76241
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Egidija Vilūnienė
+841 525092
+370 41525092
+841 525091

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos