Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188639721
Pagrindiniai Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos uždaviniai yra užtikrinti vadovybės, asmenų, pavaduojančių Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką, jų šeimos narių, Lietuvos Respublikos oficialių svečių ir kitų asmenų apsaugą nuo kėsinimosi į jų gyvybę ir (ar) sveikatą ir saugomų objektų apsaugą.

Kontaktinė informacija

T. Ševčenkos g. 13
03223
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jolanta Pudanaitė
+370 70663076
+370 65905359
+370 70663100

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos