Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188601464
Atlieka vidaus reikalų srities valdymo funkciją ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką

Kontaktinė informacija

Šventaragio g. 2
01510
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Karolis Klusevičius
+370 52717242
+370 52718216
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos