Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300666165
Svarbiausieji Tarnybos uždaviniai: atkurti ir (ar) užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais; pagal savo kompetenciją likviduoti pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais; užtikrinti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo organizavimą ir vykdymą; užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą; atlikti asmenų paiešką; sustiprinti Lietuvos policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos,

Kontaktinė informacija

M. K. Paco g. 4
10309
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jūratė Skapcevičienė
+370 52198051
Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos