Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188710061
LR Vietos savivaldos įstatymo numatytų funkcijų vykdymas ir viešųjų paslaugų teikimas

Kontaktinė informacija

Konstitucijos pr.3
09601
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Giedrius Krasauskas
+370 52197935
+370 52112222
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Regiono ar vietos valdžios institucija
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos