Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188785847
Užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką

Kontaktinė informacija

Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
LT-08105
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ona Miseikiene
+370 52719747
+370 52717830

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos