Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188774822
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija), įgyvendinanti informacinių technologijų saugos valstybės politiką bei registrų ir informacinių sistemų, kurių tvarkymo įstaiga (tvarkytojas) yra departamentas, valstybės politiką.

Kontaktinė informacija

Šventaragio g. 2
01510
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rasa Būdienė
+370 52717293
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos