Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

LK Depų tarnyba
Skyrius: Vilnius
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188787855
LK Depų uždavinys yra organizuoti KAS materialinių vertybių sandėliavimą, remontą, nurašymą ir likvidavimą, taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registraciją.

Kontaktinė informacija

Savanorių pr. 8
03116
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Kristina Bagdonienė
+370 70672746

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Gynyba ir saugumas