Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 124247526
04

Kontaktinė informacija

Parko g. 21
11205
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Audra Žurauskaitė-Kleinauskienė
+370 64575675
Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos