Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188610666
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymo tobulinimas

Kontaktinė informacija

L. Sapiegos g. 1
10312
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Miglė Juknevičienė
+370 52198407
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos