Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 181384061
Ambulatorinė ir stacionarinė asmens sveikatos priežiūra

Kontaktinė informacija

Mokyklos g. 10, Grigiškės, LT-27105, Vilnius
LT-27105
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Mindaugas Šilkūnas
+370 52432103
+370 68577103
+370 52364461

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos