Public company profile

Company information

Name and description

Aplinkos apsaugos agentūra
Department:
Organisation no (or VAT): 188784898
Misija - rinkti, analizuoti ir teikti patikimą informaciją apie aplinkos būklę, cheminių medžiagų srautus ir taršos prevencijos priemones bei užtikrinti vandens apsaugos ir valdymo organizavimą vandensaugos tikslams pasiekti.

Contact information

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
09311
Vilnius
Lithuania

Contact person

Anželika Naruševičienė
+8 46410450
Aplinkos apsaugos agentūra

Public documents

No documents uploaded

External links