Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Aplinkos apsaugos agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188784898
Misija - rinkti, analizuoti ir teikti patikimą informaciją apie aplinkos būklę, cheminių medžiagų srautus ir taršos prevencijos priemones bei užtikrinti vandens apsaugos ir valdymo organizavimą vandensaugos tikslams pasiekti.

Kontaktinė informacija

A. Juozapavičiaus g. 9
09311
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Anželika Naruševičienė
+8 46410450
Aplinkos apsaugos agentūra

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos