Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304157094
Viešasis valdymas.

Kontaktinė informacija

Rinktinės g. 48A
09318
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Kęstutis Mecelica
+370 52125464

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos