Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Klaipėdos universitetas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 211951150
Universitetas organizuoja studijas, teikia kvalifikacijas, kurioms įgyti būtinas aukštasis išsilavinimas, vykdo mokslinius tyrimus, kaupia mokslo žinias, plėtoja kultūrą bei aukšto lygio profesionalią meno veiklą, puoselėja akademinės bendruomenės tradicijas.

Kontaktinė informacija

H.Manto g. 84, Klaipėda
92294
Klaipėda
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rasa Šlažienė
+370 46398928
+370 46398929

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos