Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 290743240
Užtikrina nepertraukiamus hidrometeorologinius (atmosferos ir paviršinių vandenų būklės) stebėjimus, atlieka gautų duomenų objektyvų vertinimą, prognozuoja hidrometeorologinių sąlygų kaitą, teikia informaciją, reikalingą priimti sprendimams, siekiant sumažinti galimą neigiamą nepalankių hidrometeorologinių sąlygų poveikį aplinkai ir žmogui.

Kontaktinė informacija

Oršos g. 8
09300
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ieva Jankauskienė
+370 64806092

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos