Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 211959040
Aukštoji mokykla

Kontaktinė informacija

Šilo g. 5a, LT-10322 Vilnius
10322
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Aurika Duobienė
+370 52103171
+370 52103543
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Švietimas