Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos kalėjimų tarnyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 288697120
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

Kontaktinė informacija

L. Sapiegos g. 1
LT-10312
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Dalia Narbutienė
+370 52719061
+370 52719003

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos