Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos kalėjimų tarnyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 288697120
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

Kontaktinė informacija

L. Sapiegos g. 1
10312
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Dalia Narbutienė
+370 52719061
+370 52719003

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos


Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Apygardos teismas
Gatvės pavadinimas
Gedimino pr. 40
Pašto kodas, Miestas
01501, Vilnius
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 70668369
El. paštas
vilniaus.apygardos@teismas.lt
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: