Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188603515
socialinė apsauga

Kontaktinė informacija

A. Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius
03610
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Laima Indrelienė
+370 65859302
+370 52664209
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos