Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191351864
Saugoti žmonių sveikatą vertinant vaistinių preparatų kokybę, saugumą ir veiksmingumą bei kontroliuojant vaistinių preparatų rinką.

Kontaktinė informacija

Studentų g. 45A
08107
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ričardas Stanys
+370 69889196
+370 61840707
+370 52639265

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos