Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 195551983
Aplinkos ir klinikinių tyrimų atlikimas.

Kontaktinė informacija

Žolyno g. 36
10210
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Lena Bubinė
+8 52105762
+8 52104848

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos


Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Vilniaus apygardos teismas
Gatvės pavadinimas
vilniaus.apygardos@teismas.lt
Pašto kodas, Miestas
, Vilnius
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 70668369
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: