Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191717258
Dalyvauja įgyvendinant valstybės socialinių paslaugų politiką bei rengia ir įgyvendina valstybės socialines programas, priemones ir projektus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Departamento uždaviniai ir funkcijos yra nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginius veiklos planus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginius tikslus.

Kontaktinė informacija

A. Vivulskio g. 13
03162
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Indrė Krinickienė
+370 70668270
+370 65882264

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos