Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 120750163
Statinio statybos valdytojo ir statinio projektavimo valdytojo funkcijų vykdymas, statybos darbų techninė priežiūra.

Kontaktinė informacija

Šeimyniškių g. 19
03219
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jolita Dumčienė
+370 68766000
+370 68766000
+370 68766000

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Regiono ar vietos valdžios institucija
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos