Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188724381
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra institucija, įgyvendinanti valstybės politiką ir strategiją saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo srityje, vykdanti saugomų teritorijų valstybinio valdymo funkcijas, turinti savarankiško asignavimų valdytojo statusą.

Kontaktinė informacija

Antakalnio g. 25
10312
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Miglė Bartašė
+370 52709863
+370 52722572

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos