Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Infrastruktūros valdymo agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188743887
Įgyvendina Krašto apsaugos ministerijos numatytą krašto apsaugos sistemos infrastruktūros plėtros politiką, administruojant Valstybės investicijų programose numatytus statybų investicijų projektus

Kontaktinė informacija

Giedraičių g. 41, Vilnius
09303
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Naudis Garunkštis
+370 52103751

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos