Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Infrastruktūros valdymo agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188743887
Įgyvendina Krašto apsaugos ministerijos numatytą krašto apsaugos sistemos infrastruktūros plėtros politiką, administruojant Valstybės investicijų programose numatytus statybų investicijų projektus

Kontaktinė informacija

Giedraičių g. 41-101, Vilnius
09303
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Naudis Garunkštis
+370 52103751

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos