Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 121442211
Tarnybos veiklos tikslas – veiksminga konkurencija elektroninių ryšių rinkose, efektyvus elektroninių ryšių išteklių naudojimas, elektroninių ryšių, pašto ir pasiuntinių paslaugų naudotojų teisių apsaugos užtikrinimas

Kontaktinė informacija

Mortos g. 14
03219
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Giedrius Vaištaras
+370 52105631
+370 61654586
+370 52161564

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos