Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VŠĮ Vilniaus kolegija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111965131
Mokymo paslaugos

Kontaktinė informacija

J. Jasinskio g. 15
LT-01111
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Viktorija Kimsienė
+370 52191602

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos