Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB Gren Akmenė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 153251171
UAB Gren Akmenė nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. tiekia šilumą ir karštą vandenį Akmenės rajono vartotojams. Bendrovė eksploatuoja 7 katilines: tris katilines Akmenėje, po vieną katilinę Naujojoje Akmenėje, Ventoje, Papilėje ir Kruopiuose. Remiantis bendrovės pateiktais duomenimis 2020 m. bendra katilinėse instaliuota galia yra 43,61 MW, aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekiama 18,91 km ilgio šilumos tinklais, kuriais šiluma buvo aprūpinami 5 546 vartotojai.

Kontaktinė informacija

Nepriklausomybės al. 1A, LT-85126 Naujoji Akmenė
85126
Naujoji Akmenė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rita Lazdauskė
+8 42556897
+8 42556950

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai