Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 125447177
Inovacijų agentūra – tai Lietuvos verslo inovacijų, verslumo ir eksporto skatinimo partneris, veikiantis kaip nacionalinė inovacijų ekosistemos platforma. Inovacijų agentūra teikia verslo pradžios ir plėtros konsultacijas, tarptautinės verslo plėtros galimybes, augina verslo kompetencijas, suteikia prieigą prie finansavimo bei tinklaveikos resursų bei jungia paslaugų verslui bendrakūrėjus.

Kontaktinė informacija

Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius
08247
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ina Buikienė
+370 868754932

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos