Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos teismo ekspertizės centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111952632
Pagrindiniai Lietuvos teismo ekspertizės centro uždaviniai yra: 1. atlikti ekspertizes ir tyrimus; 2. vykdyti mokslo tiriamąją ir metodinę veiklą; 3. rengti teismo ekspertus ir teikti kvalifikacijas.

Kontaktinė informacija

Lvovo g. 19A, Vilnius
LT-09313
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rasa Lukšaitė
+370 52638579
+370 52728268

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos