Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188608252
Valstybės sausumos ir jūros sienų apsauga

Kontaktinė informacija

Savanorių pr. 2
03116
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Eglė Maigienė
+370 52716997
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos