Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 235042580
Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis yra įstaiga, teikianti skubią būtinąją medicinos pagalbą, esant nelaimingiems atsitikimams, gyvybei gręsiančioms būklėms, ūmiai susirgus ir užtikrina tolesnį pacientų transportavimą į atitinkamą gydymo įstaigą.

Kontaktinė informacija

Pramonės pr. 33
51271
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Tomas Vasiliauskas
+370 37408679
+370 37452752

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos