Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304290155
Administruoja karo prievolę ir vykdo LK personalo komplektavimą

Kontaktinė informacija

Mindaugo g. 26
LT-03215
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Natalija Miliauskienė
+370 70676899

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos