Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 125607735
VšĮ Romų visuomenės centras(toliau RVC) buvo įkurtas liepos mėnesį, 2001 metais, kaip valstybės programos romų integracijai į Lietuvos visomenę dalis 2000 – 2004 metais. RVC buvo atidarytas rugsėjo trečią dieną, 2001 metais. Tai – viešoji įstaiga. RVC, yra nevalstybinė, ne pelno siekianti organizacija. Jos misija yra pagerinti labiausiai pažeidžiamų šios socialiai atskirtos etninės grupės narių gyvenimo sąlygas ir užtikrinti geresnę ateitį jų vaikams.

Kontaktinė informacija

Metalo 23A
LT-02190
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Svetlana Novopolskaja

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos