Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Savivaldybės įmonė ,,Plungės būstas"
Skyrius: Plungės rajono savivaldybė
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 271042320
Daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo patalpų priežiūra, remontas ir eksploatavimas, teritorijų priežiūra. Pirčių, saunų, soliariumų, kita aptarnavimo veikla. Nekilnojamojo turto operacijos. Nekilnojamojo turto valdymas už mokestį ar pagal sutartį. Elektros instaliacijų įrengimas ir priežiūra. Mokesčių už teikiamas komunalines paslaugas apskaičiavimas ir surinkimas. Darbo jėgos samda ir apsirūpinimas personalu. Daugiabučių namų, neįregistravusių bendrijų, administravimas.

Kontaktinė informacija

I. Končiaus g. 3, Plungė
90159
Plungė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Audrius Šapalas
+370 44872251
+370 44872251
+370 44872091

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos