Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šiaulių Juliaus Janonio Gimnazija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190530654
vidurinis mokymas

Kontaktinė informacija

Tilžės 137
LT-76348
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Daiva Poškiene
+370 41523372
+370 61268531
+370 41523373

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos